Teelaarde

Wat is Teelaarde

Teelaarde, ook wel bekend als tuinaarde of zwarte grond, bestaat uit minerale en organische deeltjes. De minerale deeltjes zijn afkomstig van oergesteente en de organische deeltjes betreft alles wat leeft of ooit geleefd heeft, zoals bacteriën, schimmels en plantwortels. De combinatie van deze twee delen maakt teelaarde uitstekend geschikt als (voedings)bodem voor planten en het verrijken van het bodemleven. Teelaarde is goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks onkruid en andere verontreinigingen.

Eigenschappen Teelaarde

  • teelaarde is on-bemest en ongemengd;
  • teelaarde is goed waterdoorlatend;
  • gewicht: ca. 1400 kg per m³;
  • Inklinking: ca 20%

Toepassing Teelaarde

  • grondverbetering
  • borders aanvullen;
  • bodem voor beplanting;
  • grondverbetering in gebieden met een slechte bodemstructuur;
  • onderlaag van graszoden (vaak bijgemengd met drainagezand voor een luchtigere structuur)

Rekentool:

Voorbeeld: Hoeveel teelaarde heb ik nodig?

Onze zandproducten worden uitgedrukt in m3(kubieke meters), ofwel lengte x breedte x hoogte. Om te achterhalen hoeveel teelaarde u voor uw tuin nodig heeft, rekent u eerst de lengte x breedte uit. De uitkomst geeft het aantal mweer. Vervolgens vermenigvuldigt u het aantal mmet de hoogte in meters om het aantal mte bepalen.

Let op, voor teelaarde geldt dat door verdichting het compacter wordt (inklinken). Hierdoor heeft u ca 20% meer teelaarde nodig dan in eerste instantie berekend.

Voorbeeld: uw tuin is 9 meter lang en 5 meter breed, het oppervlak bedraagt 9m x 5m = 45 m². Wanneer u besluit om 0,10 m hoog/dik teelaarde aan te brengen, vermenigvuldigt u het oppervlak met 0,10 m. Het aantal m3, rekening houdend met inklinken door verdichting bedraagt dan 45m2 x 0,10 m x 1,20% = 5,4 m3. of gebruik onze rekentool om de juiste hoeveelheid te berekenen.